TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Benović, Adam

Benović, Adam, hrvatski planktolog i ekolog (Osijek, 10. IV. 1943Dubrovnik, 6. XII. 2011). Studij biologije završio na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i doktorirao 1977. iz biologije mora. Od 1970. radio u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (do 2005. Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Biološki zavod Dubrovnik), kojega je bio ravnatelj 1977. do 1990. Bavio se istraživanjem mrežnoga zooplanktona, ponajprije njegove biomase (Biomasa mrežnog zooplanktona Jadranskog mora, 1997), ekologijom morskih organizama, marikulturom i nadziranjem onečišćenja Jadrana. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2010).

Citiranje:
Benović, Adam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6956>.