TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sabirnica

sabirnica, neizolirani bakreni ili aluminijski vodič na koji je spojeno više električnih vodova pojedinih strujnih krugova radi prijenosa i razdiobe električne energije od izvora prema potrošačima. Za rasklopna postrojenja unutarnje izvedbe do nazivnog napona 35 kV kao sabirnice se koriste okrugli, plosnati ili U-profili vodiča, dok se za električna postrojenja višeg napona, unutarnje ili vanjske izvedbe, upotrebljavaju užeta ili cijevi. Na sabirnice se preko prekidača (ili sklopki) spajaju dijelovi električnih postrojenja koji sudjeluju u razdiobi električne energije na istoj naponskoj razini, kao što su transformatori, dalekovodi, kabelski električni vodovi, električni instrumenti itd.

Citiranje:
sabirnica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69847>.