Zelenika, Ratko

Zelenika, Ratko, hrvatski ekonomist (Jablan kraj Banje Luke, BiH, 20. VI. 1941). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1959. do 1978. radio u gospodarstvu u djelatnosti špedicije, vanjske trgovine, transporta i prometa. Godine 1978–2011. radio na Sveučilištu u Rijeci, na Pomorskom i Ekonomskom fakultetu; od 1985. redoviti profesor. Predavao ekonomiku prometa i pomorstva, transport, špediciju i osiguranje, vanjskotrgovinsko poslovanje te metodologiju znanstvenog istraživanja. Predavao na diplomskim i poslijediplomskim studijima sveučilišta u Sloveniji i BiH. Napisao mnoge radove i knjige, od čega nekoliko udžbenika. Važnija djela: Međunarodna špedicija (1985), Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela (1988; više izdanja), Ekonomika prometne industrije (2010) i dr. Dobio Državnu nagradu za znanost za životno djelo (2010).

Zelenika, Ratko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69863>.