STRUKE:

Benja, Juraj

Benja, Juraj (Georgius Begna), hrvatski humanist (Zadar, ??, nakon 19. VIII. 1437). U zadarskim bilježničkim spisima spominje se kao sudac i egzaminator. Pripadao je europskom humanističkom krugu. Dopisivao se s uglednim talijanskim suvremenicima (C. Pizzicolli, N. Zancani, L. Giustinian). Skupljao je antičke natpise uzduž jadranskoga priobalja; prepisivao i proučavao djela antičkih i starokršćanskih pisaca te antičke natpise. Trogiraninu Petru Cipiku poklonio je 1435. svoj prijepis djela De viris illustribus (pripisivalo se Sekstu Aureliju Viktoru; u sklopu većega rukopisa čuva se u knjižnici Marciani u Veneciji). U drugome Benjinu rukopisu, pohranjenom u Vatikanskoj knjižnici, među mnogim natpisima nalazi se i njih 60-ak iz ranijeg rukopisa. Jedan se Benjin rukopis čuva u knjižnici Bodleiani u Oxfordu, a u Nacionalnoj knjižnici u Parizu nalazi se njegov prijepis Cezarova Galskog rata s oznakom Georgius Begna exscripsit Iadre non. sept. 1437., kao i prijepisi Frontina i Vegecija. Iz njegove oporuke, napisane 19. VIII. 1437., razvidno je da je prepisivao i djela sv. Jeronima i Laktancija.

Citiranje:
Benja, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6989>.