STRUKE:

Ahlfors, Lars Valerian

Ahlfors [α:'lfɔṣ], Lars Valerian, finski matematičar (Helsinki, 18. IV. 1907Pittsfield, Massachusetts, SAD, 11. X. 1996). Doktorirao (1930) na Sveučilištu u Helsinkiju, gdje je i radio (1933–45); potom radio na Harvardovu sveučilištu (1946–77). Pridonio razvoju meromorfnih krivulja, Riemannovih ploha, konformalne geometrije, otvorio nova polja matematičke analize. Njegova su najvažnija djela udžbenik Kompleksna analiza (Complex Analysis, 1953) te knjige Riemannove plohe (Riemann Surfaces, 1960) i Konformalne invarijante (Conformal Invariants, 1973). Dobio je Fieldsovu medalju (1936).

Citiranje:
Ahlfors, Lars Valerian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70056>.