STRUKE:

Cohen, Paul Joseph

Cohen [kọu'ən], Paul Joseph, američki matematičar (Long Branch, New Jersey, 2. IV. 1934Stanford, California, 23. III. 2007). Doktorirao (1958) na Sveučilištu u Chicagu. Radio u Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu (1958–59), Institutu za napredne studije u Princetonu (1959–61) i na Stanfordskom sveučilištu (1961–2004). Bavio se istraživanjima u teoriji skupova i matematičkoj analizi. Dokazao (1964) da hipoteza kontinuuma ne ovisi o drugim aksiomima u teoriji skupova, pa da se prema tome može uključiti u teoriju skupova kao poseban aksiom. Za taj dokaz dobio je Fieldsovu medalju (1966). Po njem je nazvana Cohenova algebra.

Citiranje:
Cohen, Paul Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70060>.