STRUKE:

Burawoy, Michael

Burawoy [bərəw61531i'], Michael, britanski i američki sociolog rusko-ukrajinskoga podrijetla (Manchester, 15. VI. 1947). Diplomirao matematiku na Sveučilištu u Cambridgeu (1968), magistrirao sociologiju na Zambijskom sveučilištu u Lusaki (1972), a doktorirao na Sveučilištu u Chicagu (1976) radom o etnografiji čikaških industrijskih radnika. Od 1976. predaje na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (od 1988. kao redoviti profesor). Njegov angažman u Američkome sociološkome društvu (ASA, predsjednik 2004) i Međunarodnoj sociološkoj udruzi (ISA, predsjednik 2010–14) urodio je projektom javne sociologije (public sociology), te pozivom na globalni sociološki dijalog. Najznačajnije doprinose ostvario je u područjima sociologije rada i kvalitativne metodologije. Rane radove zasnovao je na etnografskom proučavanju industrijskih radnika u Africi (Zambija) i u Sjedinjenim Američkim Državama, a etnografski je proučavao i rad u socijalističkoj Madžarskoj te u postsovjetskoj Rusiji. Iako u interpretacijama polazi od tradicionalnih marksističkih postavki, mehanizme kontrole rada u suvremenome kapitalizmu opisao je kroz hegemonijske mehanizme kooptiranja i suptilne prisile. Umjesto konfliktnosti kao odgovora na despotsku eksploataciju, Burawoy je ustvrdio da radnici danas zapravo prihvaćaju temelje sustava koji ih bitno ograničava. U području kvalitativne metodologije, Burawoyev članak o »metodi proširenog slučaja« (extended case method, 1998) bio je prekretnica jer je doveo u pitanje do tada dominantan pristup »utemeljene teorije« (grounded theory) Barryja Glasera i Anselma Straussa (1967). Umjesto gradnje teorija striktno na temelju kategorija i koncepata koji se pojavljuju u podatcima prikupljenima istraživanjem, Burawoy se zauzima za refleksivni model koji dopušta unošenje i odbacivanje teorija koje nisu »utemeljene« na terenskome radu. Glavna djela: Boja klase u rudnicima bakra: od napretka Afrike do zambijanizacije (The Colour of Class on the Copper Mines: From African Advancement to Zambianization, 1972), Proizvodnja pristanka: promjene u procesu rada pod monopolnim kapitalizmom (Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism, 1979), Politika proizvodnje: tvornički režimi u kapitalizmu i socijalizmu (The Politics of Production: Factory Regimes Under Capitalism and Socialism, 1985), Prošlost koja zrači: ideologija i stvarnost u madžarskom putu prema kapitalizmu (The Radiant Past: Ideology and Reality in Hungary’s Road to Capitalism, s Jánosom Lukácsom, 1992), Metoda proširenog slučaja: četiri zemlje, četiri desetljeća, četiri velike preobrazbe i jedna teorijska tradicija (The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition, 2009).

Citiranje:
Burawoy, Michael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70100>.