TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Connes, Alain

Connes [kɔn], Alain, francuski matematičar (Draguignan, Var, 1. IV. 1947). Doktorirao (1970) na École normale supérieure. Radio u Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja u Parizu (1970–74; 1981–84), Pariškom sveučilištu VI (1976–80), Institutu za visoke znanstvene studije u Bures-sur-Yvette (od 1979), Collège de France (od 1984) i Sveučilištu Vanderbilt, SAD (od 2003). Bavi se omeđenim linearnim operatorima u Hilbertovu prostoru, primjenom algebarskih operatora na diferencijalnu geometriju, primjenom nekomutativne geometrije na teoriju operatora, ergodskom teorijom i dr. Za doprinos razvoju teorije operatora dobio je Fieldsovu medalju (1982). Glavno mu je djelo Nekomutativna geometrija (Géométrie non commutative, 1990). Član je francuske Akademije znanosti (od 1980) i Ruske akademije znanosti (od 2003).

Citiranje:
Connes, Alain. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70141>.