STRUKE:

Lafforgue, Laurent

Lafforgue [lafɔ'ʀg], Laurent, francuski matematičar (Antony, Hauts-de-Seine, 6. XI. 1966). Doktorirao (1994) na Sveučilištu u Parizu, profesor na Institutu za visoke znanstvene studije u Bures-sur-Yvette (od 2001). Uspostavio tzv. rječnik, u kojem se primbrojevi mogu smatrati točkama na krivulji, čime se povezuju algebarska geometrija i teorija brojeva. To je omogućilo da se metode algebarske geometrije primjenjuju za rješavanje problema iz teorije brojeva. Za doprinos povezivanju teorije brojeva i matematičke analize dobio je Fieldsovu medalju 2002.

Citiranje:
Lafforgue, Laurent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70149>.