Avila, Artur Cordeiro de Melo

Avila [a'vilɐ], Artur Cordeiro de Melo, brazilski matematičar (Rio de Janeiro, 29. VII. 1979). Doktorirao (2001) na Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada u Rio de Janeiru gdje je i zaposlen, a istodobno i u Centre national de la recherche scientifique u Parizu. Bavi se matematičkom analizom stohastičkih sustava, dinamičkim sustavima i spektralnom teorijom. Za doprinos dinamičkoj teoriji sustava i uporabu renormalizacije kao unificirajućega načela dobio je Fieldsovu medalju 2014.

Citiranje:
Avila, Artur Cordeiro de Melo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70207>.