adijabatski koeficijent plina

adijabatski koeficijent plina (znak ϰ), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja je jednaka omjeru specifičnoga toplinskoga kapaciteta plina kod stalnoga tlaka cp i specifičnoga toplinskoga kapaciteta plina kod stalnoga volumena cV : ϰ = cp/cV. Ovisi o vrsti plina i o broju termodinamičkih stupnjeva slobode molekula plina. Za jednoatomne plinove najčešće ima vrijednost 1,67, za dvoatomne 1,4. Na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli i temperaturi višoj od 1000 °C vrijednost adijabatskoga koeficijenta plina mijenja se.

Citiranje:
adijabatski koeficijent plina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70252>.