STRUKE:

fizikalni sustav

fizikalni sustav, skup odabranih i od okoline odvojenih fizikalnih objekata (tijela, čestica, polja) kako bi se na njih mogli primijeniti što jednostavniji fizikalni modeli. Odabir fizikalnoga sustava ovisi o ciljevima istraživanja. Primjerice, fizikalni sustav može biti voda u čaši, elektromotor, atom, galaktika.

Prema promjenama svojstava sustava u vremenu, fizikalni sustav može biti statički, ako se svojstva sustava ne mijenjaju, i dinamički, ako se svojstva mijenjaju.

Prema međudjelovanju s okolinom fizikalni sustav može biti izoliran (zatvoren), ako ne međudjeluje s okolinom, ili otvoren, ako međudjeluje s okolinom. U ispitivanju izoliranih fizikalnih sustava obično se pretpostavlja da ipak na neki način međudjeluju s okolinom. Na primjer, može se pretpostaviti da na zatvoreni sustav ne djeluju vanjske sile, ili je njihova rezultanta jednaka nuli, ali se s okolinom izmjenjuje toplina. Potpuno izolirani fizikalni sustav je apstrakcija koja ni na koji način ne može utjecati na okoliš, pa ni vanjski promatrač ne može dobiti informacije o takvom sustavu.

Prema sastavu fizikalni sustav može biti homogen ako se sastoji od jednakih dijelova i heterogen ako je sastavljen od različitih dijelova. Tako je npr. čisti zrak homogeni fizikalni sustav, dok je zrak u kojem ima čestica prašine heterogeni fizikalni sustav.

Prema području istraživanja fizikalni sustav može biti mehanički, inercijski, disipativni, termodinamički, elektromagnetski, optički, kvantnomehanički, Sunčev sustav itd.

fizikalni sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70275>.