TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hamzić, Amir

Hamzić, Amir, hrvatski fizičar (Zagreb, 14. III. 1949). Diplomirao (1972) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1980) na Sveučilištu u Parizu XI Orsay. Bio zaposlen u Institutu za fiziku Sveučilišta (1973–80) i na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu (1981–2014), redoviti profesor od 1997., dekan (2010–14), profesor emeritus od 2016. Bavi se eksperimentalnim istraživanjima niskotemperaturnih transportnih i magnetskih svojstava, različitih vrsta magnetskog uređenja, eksperimentalnim i teorijskim istraživanjima anomalnog Hallova efekta sustava s teškim fermionima i miješanim valencijama, kvantnog tuneliranja virova magnetskoga toka u slojastim visokotemperaturnim supravodičima, magnetotransportnim svojstvima lančastih organskih vodiča, gigantskim magnetootporom slojastih nanostrukturnih magnetskih superrešetki, reorijentacijom magnetizacije u nanostrukturama induciranom spinski polariziranom strujom te dinamikom gibanja magnetskih domena u nanostrukturnim elementima. Predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva (2004–06). Dobitnik Nagrade »Andrija Mohorovičić« (2014).

Citiranje:
Hamzić, Amir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70390>.