TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Perić, Luciano

Perić, Luciano, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Zadar, 24. I. 1940Zagreb, 31. I. 2017). Od 1962. plesač Baleta splitskoga HNK-a, gdje kao zapaženi solist djelovao sve do 1989; ravnatelj Baleta bio je od 1973. do 1979. te ponovno od 1980. do 1981. Solističke uloge na početku karijere ostvario je u Gounodovoj Valpurginoj noći i Baranovićevu Licitarskome srcu (1963); plesao je u Labuđem jezeru Pjotra Iljiča Čajkovskoga (čarobnjak Rotbart) i Trorogome šeširu Manuela de Falle (1965), a u Don Quijoteu Ludwiga Minkusa (1968) pleše Prvoga toreadora. Kao solist plesao i u operama. Od 1974. imao ulogu Johnnyja u Spli’skom akvarelu u režiji Tomislava Kuljiša i koreografiji Miljenka Štambuka. U diptihu Silvija Bombardellija Grob u žitu / Krvo-proljeće (1975) ostvario ulogu Čovjeka. U Bizet-Ščedrinovoj Carmen (1976) u Štambukovoj koreografiji nastupao u ulozi Don Joséa. U 1980-ima se pojavljuje kao solist i kao asistent koreografa. U Francesci da Rimini (1981) koreografa Franje Horvata njegov je asistent te pleše ulogu Gianciotta Malateste, a u diptihu Claudea Debussyja Kutija igračaka i Mauricea Ravela Daphnis i Chloé (1985) asistent je koreografa Dragutina Boldina. Pleše u Lizistrati Silvija Foretića te u Giselle Adolphea Adama (1982), igra naslovnu ulogu u Minkusovu Don Quijoteu (1985), a u Romeu i Juliji Sergeja Prokofjeva (1989) u koreografiji Dimitrija Parlića ulogu Grofa Capuletija. Od polovice 1980-ih vodio Plesni studio splitske Glazbene mladeži odgajajući naraštaje mladih plesnih talenata.

Citiranje:
Perić, Luciano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70565>.