STRUKE:

Bergman, Bo Hjalmar

Bergman [bæ'rjman], Bo Hjalmar, švedski književnik (Stockholm, 6. X. 1869Stockholm, 17. XI. 1967). Autor pjesama prožetih pesimizmom i rezignacijom: Marionete (Marionetterna, 1903), Vatra (Elden, 1917) i dr., ali i satiričkim tonovima u obrani humaniziranijega svijeta: Unatoč svemu (Trots allt, 1931) i Stari bogovi (Gamla gudar, 1939). Sličnu tematiku nastavlja i u kasnijim zbirkama, npr.: Samo je jedno tvoje (Blott ett är ditt, 1960) i dr. Napisao i više proznih djela kao kritičar totalitarizama: Odbjegla duša (Den förrymda själen, 1955), Sve dok igra traje (Så länge spelet varar, 1958) i dr. Član Švedske akademije od 1925.

Citiranje:
Bergman, Bo Hjalmar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7069>.