TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Suchocka, Hanna

Suchocka [suho'cka], Hanna, poljska pravnica i političarka (Pleszew, 3. IV. 1946). Diplomirala (1968) i doktorirala (1975) pravo na Sveučilištu u Poznańu. Predavala je ustavno pravo na sveučilištima u Poznańu i Lublinu, ali joj je sveučilišna karijera bila ograničena zbog odbijanja učlanjenja u komunističku partiju (PURP); 2015. se habilitirala, te je bila predstojnica katedre za ustavno pravo (2015–18). Kao članica Demokratske stranke, »satelita« PURP-a, bila je zastupnica u Sejmu, donjem domu poljskoga parlamenta (1980–85), ali je istodobno bila članica i pravna savjetnica sindikata Solidarnost. Bila je među nekoliko zastupnika koji nisu glasovali za uvođenje ratnoga stanja (1981) i zabranu Solidarnosti (1984), zbog čega je isključena iz Demokratske stranke. Uz potporu Solidarnosti bila je 1989. ponovno izabrana u Sejm. Nakon uspostave višestranačja, pristupila je liberalnoj Demokratskoj uniji i ponovno je izabrana u Sejm 1991. Kao umjerena političarka, uspjela je dobiti potporu katoličkih tradicionalista, ali i umjerenih konzervativaca i liberala, te je postala prva poljska premijerka (1992–93). Bila je među osnivačima liberalne Unije slobode (1994), ministrica pravosuđa (1997–2000) te veleposlanica u Vatikanu (2001–13). Kao vrhunska ustavna pravnica i stručnjakinja za ljudska prava bila je članica i prva potpredsjednica Venecijanske komisije, te njezina počasna predsjednica. Papa Ivan Pavao II. imenovao ju je 1994. za članicu Papinske akademije društvenih znanosti, a papa Franjo 2014. u Papinsku komisiju za zaštitu maloljetnika (ponovno 2018).

Citiranje:
Suchocka, Hanna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70833>.