STRUKE:

kvadratni stupanj

kvadratni stupanj (znak (°)²), astronomska mjerna jedinica za prostorni kut, izvan Međunarodnoga sustava jedinica, definirana s pomoću steradijana kao 1(°)² = (π/180°)² sr, tj. 1(°)² ≈ 3,0462 ∙ 10−4 sr. Dijeli se na 60 ∙ 60 kvadratnih minuta (1(°)² = 3600(′)²), a kvadratna minuta dijeli se na 60 ∙ 60 kvadratnih sekundi (1(′)² = 3600(′′)²). Primjerice, prostorni kut koji zahvaća cijeli prostor iznosi: Ω = 4π sr = 4π (180°/π)² ≈ 41 252,96 (°)², a promatrač sa Zemlje vidi Sunce pod prostornim kutom od približno 0,2 (°)² ili 803 (′)² i 3024 (′′)² ili 6,8 ∙ 10–5 sr.

Citiranje:
kvadratni stupanj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70936>.