Berislavić, Petar

ilustracija
BERISLAVIĆ, Petar, rad I. Meštrovića, Trogir

Berislavić, Petar, hrvatski ban (Trogir, 1475Vražji vrtal ili Vražja gora kraj Korenice, 20. V. 1520). Stupio u svećenički stalež. Zbog protumletačkoga stava napustio Trogir i otišao u Ugarsku gdje je 1501. bio kaločki kanonik. Obnašao visoke crkvene dužnosti u Ugarskoj (pečuški i stolnobiogradski prepošt) te 1512. postavljen za vespremskog biskupa. Uz crkvene položaje obnašao visoke državne funkcije. God. 1504. kraljev tajnik, a 1512. rizničar. U doba rata Cambraiske lige protiv Mlečana predlagao organiziranje protumletačke pobune u Dalmaciji (1510) i bio član povjerenstva koje je trebalo pregovarati s Mlečanima da mirnim putem preda Dalmaciju. Nakon neuspjelih pregovora poslanik kod cara Maksimilijana I. te kod pape Julija II. radi dogovora o ratnoj osnovi. Kada je postavljen za hrvatsko-dalmatinsko-slavonskog bana 1513., intenzivno je djelovao na ustroju obrane u Hrvatskoj. Za to je dobio znatnu novčanu pomoć od pape Lava X. pa je uz pomoć hrvatskih velikaša N. Zrinskoga, Mihovila Frankapana Slunjskoga, I. Karlovića i jajačkoga bana F. Berislavića teško porazio osmansku vojsku kraj Dubice u kolovozu 1513. Kralj Vladislav II. Jagelović postavio ga je za vranskog priora i dubičkog župana. U svibnju 1515. Osmanlije su ga porazile kraj Novigrada, a to je otežalo obranu Jajca. Sazvao slavonski sabor radi pomoći Jajcu i razvio diplomatsku aktivnost kako bi u europskim zemljama (Francuska, Poljska) pribavio pomoć protiv Osmanlija. Na slavonskim saborima 1516. i 1517. ishodio raspisivanje izvanrednog poreza za obranu kraljevstva. Zimi 1518. prodro u Bosnu i opskrbio Jajce hranom, a to je ponovio i sljedeće godine. U svibnju 1520. porazio Osmanlije kod Vražjeg vrtla na Ličkoj Plješivici, ali je u tom sukobu i poginuo. Pokopan je u katedrali u Veszprému. Svojim djelovanjem znatno ojačao položaj hrvatsko-dalmatinsko-slavonskog bana i njegov međunarodni ugled. Održavao prijateljske veze s mnogim humanistima iz Dalmacije (T. Niger, M. Marulić i dr.).

Berislavić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7094>.