TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Berislavići

Berislavići, ime više hrvatskih plemićkih obitelji s posjedima i sjedištima u srednjovjekovnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Prema I. T. Mrnaviću, podrijetlom su iz Bosne gdje su držali grad Dobor, a pred Osmanlijama su se sklonili u Slavoniju. I. Kukuljević Sakcinski pak drži da su potomci bosanskog bana Borića. Jedna od obitelji toga imena pripadala je rodu Mogorovića i imala sjedište u Lici, druga rodu Čubranića sa sjedištem u Vrhrici, pa su se njezini članovi prozvali Berislavićima Vrhričkima (Malomlačkima), treća obitelj pripadala je plemstvu Požeške županije i zvana je Berislavićima Grabarskima, rjeđe Doborskima, a jedna se u XV. st. uselila u Trogir po kojemu se zvala Berislavićima Trogirskima.

Citiranje:
Berislavići. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7095>.