indeks kvalitete zraka

indeks kvalitete zraka, pokazatelj kakvoće zraka koji se određuje na temelju mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari u zraku a rabi se za obavještavanje javnosti o kakvoći zraka i rizicima za zdravlje. U pojedinim zemljama razlikuju se načini mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari, odabiri tvari kojima se mjere koncentracije i standardi određivanja indeksa kvalitete zraka. U Europi se od 2006. rabio ukupni indeks kvalitete zraka (CAQI, od engl. Common Air Quality Index), a od 2017. Europska agencija za okoliš potiče uporabu europskoga indeksa kvalitete zraka (EAQI, od engl. European Air Quality Index) koji se rabi i u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj se indeks kvalitete zraka određuje svakoga sata na temelju podataka pristiglih iz pedesetak mjernih postaja. Prema standardu europskoga indeksa kvalitete zraka mjere se koncentracije pet onečišćivača: lebdećih čestica PM10 (od engl. particulate matter) kojima je promjer manji od 10 µm i još sitnijih lebdećih čestica PM2,5 promjera manjeg od 2,5 µm, prizemnoga ozona (O3), dušikova dioksida (NO2) i sumporova dioksida (SO2). Razina indeksa kvalitete zraka jednaka je razini najviše koncentracije od pet izmjerenih koncentracija.

Ljestvica europskoga indeksa kvalitete zraka

onečišćujuća tvar razina indeksa kvalitete zraka
  dobro prihvatljivo umjereno loše vrlo loše izuzetno loše
PM2,5 (µg/m³) 0–10 10–20 20–25 25–50 50–75 75–800
PM10 (µg/m³) 0–20 20–40 40–50 50–100 100–150 150–1200
NO2 (µg/m³) 0–40 40–90 90–120 120–230 230–340 340–10 000
O3 (µg/m³) 0–50 50–100 1000–130 130–240 240–380 380–800
SO2 (µg/m³) 0–100 100–200 200–350 350–500 500–750 750–1250

Razine indeksa kvalitete zraka dopunjavaju zdravstvene preporuke. Za opću populaciju preporučuje se smanjenje aktivnosti na otvorenome za razine loše, vrlo loše i izuzetno loše, a za osjetljive skupine građana i osobe slabijega zdravlja preporučuje se smanjenje aktivnosti na otvorenome za razine umjereno, loše, vrlo loše i izuzetno loše.

Citiranje:
indeks kvalitete zraka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71195>.