TRAŽI DALJE:
STRUKE:

berma

berma (niz. berm: nagib, kosina), vodoravna ili malo nagnuta ravnina koja poput stube prekida kosinu nekoga nasipa. Visoki nasipi mogu imati više usporednih berma, kao da su izgrađeni u terasama. Berme se najčešće grade radi pojačanja otpornosti nasipa i lakšeg hodanja po njima. Riječni kanali mogu ispod vode imati 1 do 2 m široke berme na kojima se sade vrbe ili trstika kako bi se oslabili udarci valova o obalne nasipe. Kod cesta i željezničkih pruga u usjeku, berma služi i kao zaštitni pojas uz rub prometnice, radi zadržavanja stijena, lakšeg čišćenja usjeka te za postavljanje prometne signalizacije. Naziv berma upotrebljava se za slične izvedbe i u fortifikacijskim i rudokopnim radovima.

Citiranje:
berma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7131>.