TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Krsnik, Josip

Krsnik, Josip, hrvatski inženjer rudarstva (Hromec kraj Đurmanca, 18. IX. 1931Zagreb, 27. XI. 2000). Diplomirao je 1958. na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (od 1964. Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1979. Radio je kao upravitelj rudnika Radina u Banovićima, potom u Križevačkim ugljenokopima te na seizmičkim istraživanjima u poduzeću Geofizika u Zagrebu. Od 1964. bio je zaposlen na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu (od 1984. u zvanju redovitoga profesora), gdje je bio i prvi predavač (od 1976) kolegija Miniranje koji je prvi obrađivao problematiku miniranja na visokoškolskoj razini u SFRJ. Uveo je u praksu metodu linearnog povećanja izbojnice te ostvario velik napredak u učinkovitosti masovnih miniranja na površinskim kopovima i u kamenolomima. Autor je sveučilišnog udžbenika Miniranje (1989).

Citiranje:
Krsnik, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71321>.