STRUKE:

Aftalion, Albert

Aftalion [aftal·j61533'], Albert, francuski ekonomist (Ruse, Bugarska, 21. X. 1874Pregny-Chambésy, Ženeva, Švicarska, 6. XII. 1956). Profesor ekonomije na sveučilištima u Lilleu i Parizu. Dovodio u pitanje vladajuću doktrinu laisser-fairea i pridonio uvođenju znanstvene metode u francusku ekonomiju. Poznat je po svojoj realnoj teoriji poslovnih ciklusa, u kojoj je prvi put definirao načelo akceleracije. Bavio se i monetarnim pitanjima Francuske i svijeta. Glavna djela: Ogled iz teorije općih i periodičnih kriza (Essai d’une théorie des crises générales et périodiques, 1909), Temelji socijalizma: kritička studija (Les Fondements du socialisme: étude critique, 1922), Vrijednost novca u suvremenoj privredi (La Valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine, I–II, 1927–48).

Citiranje:
Aftalion, Albert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=716>.