STRUKE:

Bernard iz Toursa

Bernard iz Toursa [~ tu:ʀ~] (Bernhard de Tours, Bernhardus Silvestris), francuski pisac i filozof (XII. st.). Pripadnik škole iz Chartresa. Autor djela Umijeće izražavanja (Ars dictaminis), više astroloških i gramatičkih rasprava te kozmogonijskog spjeva O univerzumu ili Megacosmus i Microcosmus (De mundi universitate sive Megacosmus et Microcosmus, 1150). U toj pjesničko-alegorijskoj spekulaciji o stvaranju univerzuma i čovjeka, o redu, harmoniji i savršenstvu u obliku dijaloga između Prirode i Providnosti, po uzoru na Platona, Kalcidija i Makrobija, isprepleću se elementi srednjovjekovno kršćansko-teološke doktrine i neoplatonizma; svjedočanstvo opće filozofske kulture XII. st.

Citiranje:
Bernard iz Toursa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7161>.