Bernard Porečanin

Bernard Porečanin (Bernardo Parentino ili Parenzano), hrvatski slikar (Poreč, oko 1437Vicenza, 28. X. 1531). Slikarsku naobrazbu stekao u Padovi (F. Squarcione i A. Mantegna). Na nekim slikama vidljiv je utjecaj sjevernjačke grafike (M. Schongauer). Jedan je od najosebujnijih slikara talijanskoga quattrocenta. Dugo se držalo da je njegov opus rubna pojava renesansnoga slikarstva; tek je u novije doba ispravno ocijenjen. Fantastična čudovišta i groteskno karikirani likovi na njegovim slikama anticipiraju manirizam. Najvažnija njegova slika, Krist između sv. Jerolima i Augustina (Galerija Estense u Modeni), jedina je potpisana; uz pretežito mantegnovske osobine u njoj je prisutna i sjevernjačka minucioznost u oblikovanju krajolika. Drugo su njegovo sigurno djelo freske u klaustru samostana sv. Justine u Padovi s prizorima iz života sv. Benedikta, očuvane samo u dijelovima. Male slike s prizorima iz života sv. Antuna, a poglavito Iskušenje sv. Antuna (Galerija Doria, Rim), pokazuju utjecaj E. Robertija ali i jak sjevernjački pečat. Velika kompozicija Poklonstvo kraljeva (Louvre) bliža je klasičnomu talijanskom izrazu. Njegovi se crteži čuvaju u British Museumu, Kupferstichkabinettu u Berlinu, Dresdenu i dr.

Citiranje:
Bernard Porečanin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7163>.