Bernart de Ventadorn

Bernart de Ventadorn [berna'rt de ventadɔ'rn] (francuski Bernard de Ventadour [bεʀrna:'ʀ də v8118tadu:'ʀ]), jedan od najznačajnijih provansalskih trubadura (dvorac Ventadorn, između 1120. i 1130Dalon, oko 1195). Sačuvano je 45 tekstova njegovih pjesama i 19 melodija. Od 1153. do 1155. djelovao na dvoru Eleonore Akvitanske i Henrika II. (engleskog), a potom u službi Raimonsa iz Toulousea. Neke od njegovih pjesama, poglavito Quan vei la lauzeta mover, bile su vrlo raširene i popularne u srednjem vijeku.

Citiranje:
Bernart de Ventadorn. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7165>.