STRUKE:

Bernska konvencija

Bernska konvencija.

1. U pravu → autorsko pravo

2. U zaštiti prirode, konvencija Vijeća Europe o zaštiti europskih divljih vrsta i njihovih staništa – na snazi je od 1982. Cilj je konvencije zaštita flore i faune Europe, posebno ugroženih i migratornih vrsta, te njihovih staništa (habitata) međunarodnom suradnjom u prekograničnim područjima. Konvencija ima tri aneksa koji su, prema kategorijama, popis onih vrsta koje opravdano traže posebnu zaštitu. Potpisnice su Konvencije sve zemlje članice Europskog vijeća, te neke zemlje Afrike. Osnovano je posebno povjerenstvo vlada zemalja članica koje nadzire provedbu Konvencije, a ujedno razmatra i eventualno prihvaća preporuke za zaštitu daljnjih vrsta i njihovih staništa. Bernskoj je konvenciji srodna CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore – Convention on International Trade of Wild Fauna and Flora) iz 1973.

Citiranje:
Bernska konvencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7189>.