STRUKE:

Bernstein, Basil

Bernstein [bə:'nstain], Basil, britanski sociolog (London, 1. XI. 1924London, 24. IX. 2000). Profesor sociologije odgoja na Pedagoškom institutu Sveučilišta u Londonu. Ključan mu je prinos razvoju sociolingvistike i teorije jezične socijalizacije (jezičnih barijera). Kritičar kompenzacijskog odgoja jer on skriva nedostatke škole. Djela: Klasa, kodovi i nadzor (Class, Codes, and Control, I–II, 1973; III, 1977; IV: Strukturiranje pedagoškog diskursa – The Structuring of Pedagogic Discourse, 1990), Pedagogija, simbolička kontrola i identitet (Pedagogy, Symbolic Control and Identity, 1996) i dr.

Citiranje:
Bernstein, Basil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7192>.