Berwiński, Ryszard Wincenty

Berwiński [berv’i'ńsk’i], Ryszard Wincenty, poljski književnik i folklorist (Polwica kraj Poznańa, 28. II. 1817Carigrad, 19. XI. 1879). Sazrijevao u duhu poljskoga romantizma i tzv. varšavske boeme (Cyganeria warszawska). Studirao u Berlinu 1840–43; zbog sudjelovanja u događajima 1848. uhićivan i zatvaran. Za Krimskoga rata u turskoj vojsci. Ciklusi pjesama: ljubavno-lirska Knjiga svjetla i iluzija (Księga światła i złudzeń, 1837–42), nastala pod utjecajem A. Mickiewicza, i revolucionarno-demokratska Knjiga života i smrti (Księga życia i śmierci, 1842–44). Autor folklorističke Studije o narodnoj književnosti sa stanovišta povijesne i znanstvene kritike (Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki, I–II, 1854).

Citiranje:
Berwiński, Ryszard Wincenty. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7244>.