beskonačna vrpca

beskonačna vrpca, dio trakastog transportera za kontinuirani mehanički prijenos sipkog materijala i različitih predmeta. Izrađena je od gume, rjeđe od plastike, kože, tekstila, žice i dr., ravna je ili koritasta, obješena o osnovne i potporne valjke, upotrebljava se u rudnicima, automobilskoj industriji (tekuća vrpca), prehrambenoj industriji, pri utovaru tereta u brodove ili tegljače te pri istovaru, zatim u poštama, zrakoplovnim terminalima i dr.

beskonačna vrpca. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7262>.