TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Betiga

Betiga, naselje kraj Barbarige u Istri, 20 km sjeverozapadno od Pule. Malobrojno stanovništvo (statistički pribrojeno naselju Peroj) bavi se ugostiteljsko-turističkom djelatnošću. Ondje su utvrđeni ostatci nekoliko rimskih ladanjskih vila (I–V. st.), ranokršćanske crkve sv. Agneze te samostana sv. Andrije. Jezgru samostanskoga sklopa čini trolisna kapela s početka V. st. Trobrodna bazilika iz prve polovice V. st., u koju je uklopljena spomenuta kapela, ima pravokutni tlocrt; srednji brod ukrašen je mozaicima; stupovi su završavali korintskim kapitelima s arkadama; od crkvenoga namještaja nađeni su ulomci oltarnih ploča i pregrade. U XI. st. došlo je do zamjene crkvenog namještaja (nalaz pregradnih ploča i lukova ciborija ukrašenih pleterom). Samostan je vjerojatno podignut kada i bazilika, te je činio cjelinu s crkvenim kompleksom; napušten je u XIII. st.

Citiranje:
Betiga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7330>.