Betondić, Josip

Betondić, Josip, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Suđurađ na Šipanu, 2. VI. 1709Dubrovnik, 4. I. 1764) Školovao se u isusovačkim školama u Dubrovniku. Živio uglavnom na Pelješcu. Autor božićne pastorale Razgovor pastijera za Božića i više satiričnih pjesama, od kojih su sačuvane samo dvije. Djela mu za života nisu tiskana. Bavio se i prepisivanjem djela starijih dubrovačkih pjesnika, prevodio i parafrazirao Ovidija, Vergilija i Katona, latinska djela vjerske tematike i Molièreove komedije te skupljao bugarštice.

Citiranje:
Betondić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7340>.