Bezenšek, Anton

Bezenšek, Anton, slovenski, hrvatski i bugarski kulturni djelatnik (Bezenškovo Bukovje, Slovenija, 15. IV. 1854Sofija, 11. XII. 1915). Gimnaziju polazio u Celju, a u Zagrebu maturirao i započeo studij koji je nastavio u Dresdenu i Pragu. U Pragu se osposobio za učitelja stenografije i od 1876. do 1879. bio stenograf u Hrvatskom saboru. Od 1880. obavljao različite stenografske poslove u Bugarskoj (Sofija, Plovdiv), a Bugari se i danas služe njegovim stenografskim sustavom. Organizator i sudionik stenografskih kongresa u mnogim zemljama te autor mnogih rasprava iz toga područja. Pisao pripovijetke, pjesme i književnopovijesne rasprave.

Citiranje:
Bezenšek, Anton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7372>.