Aganović, Ibrahim

Aganović, Ibrahim, hrvatski matematičar (Banja Luka, 10. VII. 1934). Diplomirao (1958) i doktorirao (1966) matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i zaposlen (1959–2004), redoviti profesor (od 1979), dekan (1986–88), profesor emeritus (od 2005). Bavi se istraživanjem matematičkih aspekata kvantne teorije polja i rubnim problemima mehanike kontinuuma. Razvio matematički opis makroskopskih modela tankih i kompozitnih struktura. U suradnji s hrvatskim matematičarem Krešimirom Veselićem objavio je udžbenike: Jednadžbe matematičke fizike, 1985., Uvod u analitičku mehaniku, 1990., Linearne diferencijalne jednadžbe, 1997. i samostalno Uvod u rubne zadaće mehanike kontinuuma, 2003.

Citiranje:
Aganović, Ibrahim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=740>.