STRUKE:

Bhabha, Homi Jehangir

Bhabha [bʰa'bʰa], Homi Jehangir, indijski fizičar (Bombay, 30. X. 1909kraj Chamonix-Mont-Blanca, 24. I. 1966). Doktorirao (1935) na Sveučilištu u Cambridgeu (Velika Britanija). Bavio se apsorpcijom kozmičkoga zračenja i nuklearnom fizikom. Radio je u Indijskom znanstvenom institutu u Bangaloreu (od 1940), vodio Institut za fundamentalna istraživanja Tata (TIFR), danas Atomski istraživački centar Bhabha (BARC), u Trombayu kraj Bombaya od njegova osnivanja 1945. Bio je predsjednik indijske atomske komisije (od 1948) i organizator istraživanja u nuklearnoj fizici u Indiji. Zauzimao se za međunarodnu tehničku suradnju u području istraživanja u nuklearnoj fizici. Bio je član Royal Society (od 1941), Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1958) i Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1963). Poginuo je u zrakoplovnoj nesreći.

Citiranje:
Bhabha, Homi Jehangir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7400>.