TRAŽI DALJE:
STRUKE:

agape

ilustracija
AGAPE, freska u Kalikstovim katakombama, Rim

agape (grč. ἀγάπη: ljubav), biblijski pojam čiste Božje ljubavi, odnosno milosti; zajednička večera prvih kršćana blagovana kao uvod u slavljenje euharistije. U IV. st. zabranjena u crkvama zbog zloporaba, ali je prenesena na groblja. Na Zapadu poslije napuštena; na Istoku se u izmijenjenu obliku održala do danas. U filozofskome smislu kao čista, neuvjetovana i neaficirana (bezinteresna) ljubav, odnosno dar, stoji nasuprot erosu kao žudnji prema nečemu. Utjecajem helenizma u kršćanstvu dolazi do sjedinjenja dvaju pojmova, stoga već kod Augustina caritas označava i agape (dar) i eros (žudnju).

Citiranje:
agape. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=742>.