Agatić, Ivan Krstitelj

Agatić, Ivan Krstitelj, senjsko-modruški biskup (Rijeka, 1570Rijeka, 30. X. 1640). Augustinac, studirao u Urbinu u Italiji, prior samostana u Rijeci (1604., 1609/10., 1615). Stekao je 1616. naslov doktora teologije; imenovan je 1617. senjskim biskupom i administratorom Modruške biskupije, a ujedno je tih godina obavljao službu provincijala za slavenske pokrajine. Saziva (1620) biskupsku sinodu u Bribiru, gdje su doneseni zaključci o vjerskoj i stegovnoj obnovi te o tiskanju glagoljskih knjiga. Nastojao je nabaviti glagoljička slova protestantske tiskare iz Uracha, ali su slova poslana u Kongregaciju za širenje vjere u Rim (gdje je 1631. tiskan glagoljski misal Rafaela Levakovića). U doba Agatićeva biskupovanja osnovani su isusovački kolegij u Rijeci (1623) i pavlinska gimnazija u Senju (1634). Prvi je u svojoj biskupiji ozbiljno provodio zaključke Tridentskog sabora.

Citiranje:
Agatić, Ivan Krstitelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=752>.