STRUKE:

Bihaćki sandžak

Bihaćki sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica, nastala najvjerojatnije na prijelazu iz XVI. u XVII. st., a pouzdano prije 1620. Obično se smatra da je nakon pada Bihaća 1592. čitavo područje u Hrvatskoj krajini pretvoreno u posebni Bihaćki sandžak, ali za takvo mišljenje nema pouzdane potvrde u izvornoj građi. Sa sigurnošću se može reći da je Bihaćki sandžak obuhvaćao područje od izvorâ Une i Sane pa do granične zone u Pokuplju. Vjerojatnije je da je njegov jugoistočni dio kao krajište još poč. XVI. st. većim dijelom pripadao Bosanskomu i Kliškomu sandžaku, a 1580. Bosanskomu pašaluku. U pol. XVII. st. najvjerojatnije je bio ukinut ili pak pripojen Bosanskomu sandžaku ili Kliškomu sandžaku, a davan je i u apanažu (arpaluk) bosanskim pašama i defterdarima. Potkraj XVII. st. bio je obnovljen, ali je 1711. konačno ukinut.

Citiranje:
Bihaćki sandžak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7532>.