TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bilanca

bilanca (tal. bilancia, zastarjelo bilanza: vaga, ravnoteža < kasnolat. bilanx, genitiv bilancis, ili preko njem. Bilanz), ravnoteža između vrijednosti (veličina) suprotnih značenja, odn. stavki (veličina) u ekonomiji. Kao pojam i analitičko sredstvo uglavnom se upotrebljava u ekonomiji i ekonomskim znanostima, jednako u mikroekonomiji (računovodstvu, npr. bilanca stanja) i u makroekonomiji (npr. gospodarske bilance, bilance gospodarskog područja, bilance plaćanja, bilance trgovine, bilance na tekućem računu, bilance na kapitalnom računu, bilance monetarnih institucija, bilance središnje banke, bilance banaka itd.). Bilanca je, po definiciji, u ravnoteži (vrijednosti koje se dovode u ravnotežu bivaju jednake), pa se govori o uravnoteženju bilance. Bilježenje stavki jedne i druge strane, kojima se ravnoteža (bilanca) promatra, može biti iz različitih razloga (npr. pogrešaka u mjerenju) netočno, pa se uz originalne vrijednosti (npr. aktive/imovine i obveza kod bilance stanja) dodaje stavka koja uravnotežuje te veličine, tj. ostvaruje ravnotežu ili bilancu (npr. kapital kod bilance stanja). Pritom saldo bilance može biti pozitivan ili negativan, već prema tome je li uravnotežujuća stavka negativna ili pozitivna. Ako je uravnotežujuća stavka jednaka nuli, onda je bilanca uravnotežena.

Bilanca stanja važna je informacija o stanju ekonomske jedinice i obično se periodički sastavlja. Pokazuje ravnotežu između vrijednosti aktive ili imovine i veličine obveza ekonomske jedinice. Ako aktiva (imovina) nije jednaka obvezama, onda je uravnotežujuća stavka kapital ekonomske jedinice, koja je po veličini jednaka razlici između aktive/imovine i obveza. Obveze i kapital ekonomske jedinice zbrajaju se u pasivu, koja je u vrijednosti, po definiciji, jednaka aktivi. Aktiva/imovina i obveze ekonomske jedinice sastoje se od popisa stavki, čije se vrijednosti zbrajaju u ukupnu vrijednost aktive/imovine i ukupnih obveza.

Bilanciranje je postupak kojim se stavke (dijelovi) vrijednosti što se dovode u ravnotežu (npr. aktive/imovine i obveza kod bilance stanja) prilagođuju da bi se postigla ravnoteža ili jednakost između dviju glavnih suprotnih vrijednosti, tj. ostvarila željena vrijednost uravnotežujuće stavke.

Citiranje:
bilanca. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7612>.