TRAŽI DALJE:
STRUKE:

biomagnetizam

biomagnetizam (bio- + magnetizam), pojava magnetizma u biol. sustavima. Magn. polja mogu u njima biti aktivna, kao posljedica toka uzbuđenih elektrona koji nastaju u staničnim membranama, te pasivna, koja potječu od paramagnetskih ili dijamagnetskih sastojaka živoga tkiva. Magn. indukcija takvih polja, npr. u mozgu, reda je vrijednosti 10–13 T, a to je milijardu puta slabije od Zemljina magn. polja. Proučavanjem biomagnetizma mogu se postaviti rane dijagnoze mnogih bolesti.

Citiranje:
biomagnetizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7777>.