biomedicinska elektronika

biomedicinska elektronika, grana elektronike koja se bavi primjenom elektroničkih uređaja u medicini i biologiji. U njezin djelokrug ulaze razvoj i konstrukcija elektroničkih mjernih uređaja i mjernih pretvarača za izravno i daljinsko mjerenje električnih i neelektričnih bioloških veličina, izbor optimalnih mjernih metoda, analiza i obradba bioel. napona. Biomedicinska elektronika služi se i nekim elementima elektrofiziologije i biokibernetike potrebnima za povezivanje tih interdisciplinarnih područja. Ona sudjeluje i u primjeni elektroničkih uređaja u dijagnostičke svrhe: u mjerenjima i vrjednovanju nekih bioloških veličina kao što su električni naponi mozga, srca, mišića, zatim pri mjerenju impedancije biol. tkiva, krvnog tlaka, respiracije i pri upotrebi biomedicinske telemetrije. Elektronički uređaji s ultrazvukom primjenjuju se u dijagnostičke i terapijske svrhe te za različite oblike elektrostimulacije, dok se elektronički generatori visokofrekventnih struja i drugih vrsta struja različita oblika upotrebljavaju samo u terapijske svrhe. Posebno područje biomedicinske elektronike obuhvaća biološko upravljanje konstrukcijom proteza i orteza ako su osnovane na elektroničkim rješenjima.

Citiranje:
biomedicinska elektronika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7780>.