STRUKE:

Birnbaum, Henrik

ilustracija
BIRNBAUM, Henrik

Birnbaum [bə:'ɹnbɔ:m], Henrik, američki jezikoslovac, slavist i povjesničar (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 13. XII. 1925Los Angeles, 30. IV. 2002). Doktorirao slavensku filologiju 1954. Docent na Sveučilištu u Stockholmu 1958–61., izvanredni profesor slavenskih jezika i književnosti na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA) te redoviti profesor na istom sveučilištu 1964–94. Bio je gost profesor na mnogim američkim i europskim sveučilištima. Od 1992. vodio je katedre za srednjovjekovne studije na Središnjemu europskom sveučilištu u Budimpešti. Autor više od 300 znanstvenih publikacija (iz područja fonologije, dijalektologije, poredbene gramatike slavenskih jezika, povijesti i kulture Slavena), od kojih je 18 knjiga i monografija. Među novijima ističu se svojom vrijednošću i važnošću Aspekti slavenskog srednjovjekovlja i slavenske renesansne kulture (Aspects of the Slavic Middle Ages and Slavic Renaissance Culture, 1991), Novgorod u žarištu (Novgorod in Focus, 1996), Starocrkvenoslavenska riječ (Das altkirchenslavische Wort, uz suradnju J. Schackena, 1997), Nacrtci slavenskih znanstvenika (Sketches of Slavic Scholars, 1997). Bio je redoviti član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1992) te dopisni član Švedske akademije (od 1981), HAZU (od 1986) i Poljske akademije znanosti (od 1988).

Citiranje:
Birnbaum, Henrik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7842>.