TRAŽI DALJE:
STRUKE:

birokracija

birokracija (franc. bureaucratie od bureau: ured i -kracija),

1. Upravni aparat u državnim službama, javnim ustanovama, privatnim poduzećima, političkim strankama, sindikatima, crkvama i drugim organizacijama.

2. Upravljanje poslovima na osnovi poznavanja i dosljedne primjene pravnih propisa.

3. Vladavina činovnika u hijerarhiji vlasti u duhu podložništva i karijerizma. Za M. Webera birokracija označava: podjelu rada u upravnoj službi, redovito plaćen činovnički posao, hijerarhijsku podjelu poslova i ovlasti, strogo pridržavanje propisa, školovane i stručno kompetentne službenike te bezličan odnos prema klijentima, tj. isključivanje privatnih, rodbinskih, prijateljskih ili političkih veza. Zato je birokracija najracionalniji i najdjelotvorniji oblik obavljanja upravnih poslova u organizaciji i društvu. Iako upozorava da u stvarnosti ima mnogo otklona od takva modela, Weber ističe da birokracija »povijesno pobjeđuje svugdje gdje se pojavljuje«. Početci birokracije naziru se još u starim carstvima (Egipat, Kina, Rim), ali su u takvoj vlasti prevladavali osobni odnosi, samovolja pretpostavljenih, činovnici nisu bili posebno obučavani za službu a koristili su se materijalnim povlasticama i pribavljali bogatstvo što im je omogućilo prestanak rada u službi. Tek u modernim društvima s tržišnom i državnoplanskom privredom i najamnim, redovito plaćenim radom, zakonskom vlašću, državama s mrežom općekorisnih javnih službi, masovnom industrijskom proizvodnjom i velikim organizacijama – birokracija postaje glavni oblik upravljanja bez kojega nije moguće uspostaviti, održavati i razvijati bitne funkcije države i društva. Istraživanja su pokazala da je birokratski način organiziranja prikladan i djelotvoran samo do neke mjere, nikako u situacijama koje zahtijevaju brzo donošenje odluka, česte promjene i nove prilagodbe u radu, samoinicijativnost ljudi, nova specijalistička znanja, a osobito demokratsko odlučivanje, sudjelovanje i kontrolu vlasti. Također, formalni ciljevi organizacije često su u raskoraku s praksom, a to službenike stavlja u ambivalentan položaj (poštovati apstraktna pravila ili se prikloniti grupnim i osobnim interesima u organizaciji).

Citiranje:
birokracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7845>.