TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bizanti

Bizanti (Bisanti, Bisantius, Bysantius, Bižanti), kotorska plemićka obitelj. Dala više pojedinaca koji su se istaknuli kao književnici, pomorci, vojnici, pravnici i prelati. Od članova obitelji osobito su se istaknuli vojnički zapovjednik i pomorac Marin (XIV. st.), u mletačkoj službi za rata protiv Ugarske (1378–81) i Genove (1379–81), humanist Tripun (1460–1540), biskup u Kotoru i Cenedi u Italiji, humanist i pjesnik Ilija Tripun (1480–1530) koji je u Italiji stekao doktorat iz filozofije i teologije, nekoliko njegovih latinskih prigodnica sačuvano je u ostavštini G. Prage u venecijanskoj Marciani. Pjesnik Juraj, zatim pjesnik Luka (1503–75), tiskao Oficij svetoga Trifuna Mučenika… (Offitium sancti Triphonis Martyris…, 1561) kojemu je pridodao nekoliko svojih pjesama. Humanist i pjesnik Marijan (početak XVI. st. – oko 1572), službovao u rodnome Kotoru; pjesme su mu izgubljene. Teološki i crkvenopravni pisac Pavao (1529–87), djelatan u provođenju mjera Tridentskog koncila i autor više latinskih rasprava s područja crkvenoga prava; sačuvano je nekoliko njegovih tekstova o pastoralnoj djelatnosti. Jerolim (1533–71), zapovjednik bokeljskog brodovlja u mletačkoj službi i sudionik bitke kraj Lepanta u kojoj je poginuo. Pravnik i povjesničar Antun (1683–1742) proučavao je izvornu građu za povijest Dalmacije i Boke kotorske, bio je savjetnik F. Riceputiju za rad na djelu Illyricum sacrum, nije ostavio nijednoga samostalna rada, a pripisuje mu se rukopis Kotorska kronologija (Cronologia di Cattaro). Pisac Grgur (1720–90) pisao je prozu i stihove na talijanskome i latinskome, ostavio rukopisnu zbirku stihova, koja je danas izgubljena.

Citiranje:
Bizanti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7942>.