Bizar, Baldovin

Bizar (Bizzaro), Baldovin, hrvatski pisac, publicist i prevoditelj (Dubrovnik, 14. II. 1823Dubrovnik, 20. VIII. 1848). Školovao se u Veneciji. Pošto se 1842. vratio u Dubrovnik, sudjelovao je u političkom i kulturnom životu grada te se priklonio ilirskom pokretu. Kao mladić pisao je liriku. Na talijanskome objavio životopis svojega oca, pisca Ivana, a u rukopisu su ostale njegove rasprave (npr. o slobodi Dubrovnika u doba Mletaka) i korespondencija. Prevodio publicistiku i nešto pjesama s hrvatskoga, ruskoga i francuskoga na talijanski.

Citiranje:
Bizar, Baldovin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7950>.