Bjelanović, Sava

Bjelanović, Sava (Savo), političar i publicist (Đevrske, 15. X. 1850Zadar, 2. III. 1897). Studirao 1873–77. pravo u Beču. Osnovao 1879. Srpsku stranku na Primorju, pokrenuo i uređivao Srpski list (1880–88), a nakon njegove zabrane Srpski glas (1888–97), glasnik Srpske stranke. Zastupao u Dalmatinskom saboru 1883–89. izborni kotar Benkovac, Obrovac i Kistanje, izborni kotar Drniš, Knin i Vrliku 1889–97. U svojem političkom djelovanju najprije zastupao srpski nacionalizam i suradnju s autonomašima, te se protivio sjedinjenju Dalmacije s ostalom Hrvatskom, a od 1866. postupno se približava hrvatskim političarima u Dalmaciji (tzv. zadarski kompromis, 1888), a na kraju se priklonio jugoslavenstvu. U listovima koje je uređivao uz političke članake pisao putopise, feljtone, književne recenzije i kraće osvrte; objavio kao zasebne knjige polemike s Mihovilom Pavlinovićem (Don Miho na braniku, 1882) i dio putopisa (Kroz slavenske zemlje, 1897).

Citiranje:
Bjelanović, Sava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7976>.