TRAŽI DALJE:
STRUKE:

agnati

agnati (a1- + grč. γνάϑος: čeljust) → beščeljusti

Citiranje:
agnati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=800>.