STRUKE:

agnec

agnec (starocrkvenoslavenski agnьcь; grčki ἀμνός: janje), u pravoslavnoj liturgiji, dio posvećenoga kruha koji se prinosi kao žrtva; agnec u četvrtastom pečatu ima grčki natpis IXNH (Iēsoũs Khristãis nikò: Isus Krist pobjeđuje).

Citiranje:
agnec. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=802>.