Blagojević, Adam Tadija

Blagojević, Adam Tadija, hrvatski književnik (Petrijevci kraj Valpova, 1745. ili 1746? Beč, nakon 1797). Cijeli radni vijek proveo u Beču kao niži državni činovnik. Jedino mu je izvorno djelo prigodni spjev Pjesnik–putnik (1771), podijeljen u šest dijelova, pisan u desetercu 4 + 6 s unakrsnom i parnom rimom. U djelu hvali reforme cara Josipa II., slavi vlast Marije Terezije te kritički govori o slavonskim prilikama (napada feudalni sustav i franjevce, brani M. A. Relkovića). Khinki (1771) je prijevod (djelomice i iz njemačkoga prijevoda) francuskoga prosvjetiteljskog romana Chinki (1768) G. F. Coyera. Predika od jedinstva u kerstjanstvu (s. a.) prijevod je propovijedi bečkoga liberalnoga svjetovnog svećenika A. Ružičke, a Izkušani nauk (1774) prijevod s njemačkoga knjižice o ovčarstvu J. V. Paula.

Citiranje:
Blagojević, Adam Tadija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8043>.