Blašković, Vladimir

Blašković, Vladimir, hrvatski geograf i prirodoslovac (Karlovac, 22. IV. 1901Zagreb, 1. I. 1990). Diplomirao na Filozofskom fakultetu (1926), a doktorirao (1958) i habilitirao se (1958) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uz geografiju, bavio se i pedagogijom, planinarstvom i novinarstvom. Djela: Fizička geografija Hrvatske (Geografia fisica della Croazia, 1949), Elementi opće ekonomske geografije (1956), Povijest hrvatskog planinarstva (1974).

Citiranje:
Blašković, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8093>.